Αποκατάσταση Διαταραχών Λόγου & Ομιλίας

Συχνά συναντάμε τον όρο ‘’Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές’’ και αναφερόμαστε σε διαταραχές που χαρακτηρίζονται από σημαντική καθυστέρηση ή απόκλιση στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού. Οι ΕΑΔ χωρίζονται σε 3 υπο-ομάδες:

  • Διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας (του λόγου)
  • Διαταραχή αντιληπτική της γλώσσας (του λόγου)
  • Ειδική διαταραχή στην άρθρωση