Συχνές Ερωτήσεις

 • Τι είναι η λογοθεραπεία;

  Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία- Φωνή, Ομιλία, Λόγο (γραπτό ή προφορικό), μη λεκτική επικοινωνία - και τις διαταραχές αυτής.

 • Πότε το παιδί μου χρειάζεται λογοθεραπεία;

  Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που οδηγούν έναν γονέα σε συνάντηση με λογοθεραπευτή. Για παράδειγμα αν ένα παιδί:

  • Δεν μπορεί να προφέρει ένα γράμμα ή ήχο
  • Μπερδεύει μεταξύ τους φωνήματα(γράμματα) όταν μιλάει
  • Επαναλαμβάνει λέξεις ή τραυλίζει
  • Είναι σε ηλικία 2.5 ετών και έχει μειωμένο εκφραστικό λεξιλόγιο(κάτω από 50 λέξεις)
  • Είναι σε ηλικία άνω των 2 ετών και δεν μιλάει καθόλου
  • Όταν μιλάει και δεν τον καταλαβαίνουν οι ξένοι κ.α

  Αυτές είναι μερικές ενδείξεις που πρέπει να θορυβήσουν έναν γονέα και να προβεί σε μια συνάντηση με ένα λογοθεραπευτή για μια αξιολόγηση.

 • Πόσο διαρκεί η λογοθεραπεία;

  Δεν γίνεται να πούμε με ακρίβεια το πόσο θα διαρκέσει μια λογοθεραπευτική παρέμβαση γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τη φύση της διαταραχής του παιδιού, το ρυθμό με τον οποίο ανταποκρίνεται το παιδί, αν υπάρχει συννοσηρότητα κ.α.

 • Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων στη λογοθεραπευτική παρέμβαση;

  Οι γονείς παίζουν και αυτοί σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της λογοθεραπείας. Ο γονέας συνεργάζεται άμεσα ακολουθώντας σε πολλές περιπτώσεις τις οδηγίες του θεραπευτή, παρατηρώντας την εξέλιξη του παιδιού του αλλά και συζητώντας μαζί του τυχόν απορίες, προβληματισμούς κ.α. Εξάλλου η προσπάθεια που γίνεται είναι συνολική και ο στόχος κοινός.

 • Από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάει ένα παιδί λογοθεραπεία;

  Εξαρτάται από το είδος της δυσκολίας που αντιμετωπίζει κάθε παιδί. Μπορούμε να παρέμβουμε και από την ηλικία των 2 ετών και τότε μιλάμε για πρώιμη παρέμβαση. Σε κάποιες περιπτώσεις και σε παιδιά 1ος έτους αν και συνήθως γίνεται έμμεση παρέμβαση, δίνοντας συμβουλές στους γονείς για τον τρόπο που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας.

 • Οι συνεδρίες είναι ατομικές ή ομαδικές;

  Οι συνεδρίες συνήθως είναι δυαδικές( δηλαδή θεραπευτής με θεραπευόμενο) αλλά σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται και ομαδικές. Πάλι εξαρτάται από τη φύση της διαταραχής και τους στόχους του θεραπευτή.