Αποκατάσταση Διαταραχών Επικοινωνίας

Απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • στην επεξεργασία εσωτερικών & εξωτερικών ερεθισμάτων
  • στην κατανόηση εντολών
  • στη σημασιολογία
  • στη χρήση αντωνυμιών/προθέσεων
  • στην προσωδία
  • στο ρυθμό/χροιά/ένταση της φωνής κ.α.