Επιπλέον Υπηρεσίες

Παράλληλη στήριξη

Με τον όρο παράλληλη στήριξη εννοείται η συνοδεία μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι ως φύλαξη παιδιού.

Οργάνωση καθημερινής μελέτης

Στόχος μέσα από διάφορες στρατηγικές είναι η οργάνωση του χώρου μελέτης, η οριοθέτηση διάρκειας της καθημερινής μελέτης μαθημάτων, η διαχείριση του χρόνου μελέτης, η εκμάθηση τεχνικών μελέτης κ.α

Προετοιμασία Α’ Δημοτικού

Δραστηριότητες για:

  • Ενίσχυση λεξιλογίου
  • Προγραφικές δεξιότητες
  • Φωνολογική ενημερότητα
  • Προμαθηματικές έννοιες
  • Πρώτη ανάγνωση & γραφή
  • Ενίσχυση μνήμης
  • Δεξιότητες οργάνωσης & συγκέντρωσης
  • Ενίσχυση προφορικού λόγου

Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης

Επιπλέον Υπηρεσίες