Αποκατάσταση Διαταραχών Άρθρωσης & Φωνολογίας

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Σε αυτή τη περίπτωση τα παιδιά δυσκολεύονται στην παραγωγή ήχων της ομιλίας (φωνήματα) και μετά το πέρας της φυσιολογικής ηλικίας κατάκτησης των φωνημάτων.

Με απλά λόγια επιλέγει το σωστό φθόγγο αλλά δεν το αρθρώνει σωστά γιατί υπάρχει αδυναμία σε ένα από τα όργανα των αρθρωτών( γλώσσα, χείλη, δόντια, υπερώα κ.α.)

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το παιδί αρθρώνει σωστά όλους τους φθόγγους μεμονωμένα αλλά αδυνατεί να τους παράγει σε επίπεδο λέξης.

Επιλέγει λάθος φώνημα λόγω μειωμένης αντίληψης επεξεργασίας φωνημάτων.