Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν κάθε είδους προβλήματα που οδηγούν σε χαμηλή σχολική επίδοση  και επηρεάζουν πολλές πλευρές στην συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά τους.

Οι δυσκολίες θα εμφανιστούν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς όπως:

  • ανάγνωση
  • γραφή
  • μαθηματικά
  • ορθογραφία
  • προφορικός λόγος
  • γραπτή έκφραση
  • λογικομαθηματική σκέψη κ.α.

Χωρίζονται σε Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες και σε Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες συναντάμε τη Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία.