Συντάκτης: logoadmin

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του με το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθμό. Τα στάδια ανάπτυξης που περιγράφονται, βασίζονται στο μέσο όρο. Μην ανησυχείτε εάν το μωρό σας αποκλίνει από αυτόν το μέσο όρο. Εάν όμως παρατηρήσετε κάτι ανησυχητικό στην ανάπτυξή του,

Η ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ

Ο όρος ‘’μνήμη’’, παρά τη γενική χρήση του, δεν είναι εύκολο να οριστεί αφού δεν  προσδιορίζει μια συγκεκριμένη οντότητα. Ωστόσο έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτή η χρήση του για τον προσδιορισμό μιας σειράς λειτουργικών διαδικασιών (Hunter, 1957). Έτσι σήμερα ο όρος ‘’μνήμη’’ χρησιμοποιείται συνήθως με 2 τρόπους: 1ον ) Για να προσδιορίζει το περιεχόμενο της μνήμης,

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ “ΟΜΙΛΙΑ”, “ΓΛΩΣΣΑ”, “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”, “ΛΟΓΟΣ”

ΟΜΙΛΙΑ: Το λεκτικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση ενός μηνύματος. Είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού και η εκτέλεση της κινητικής διαδοχής/ακολουθίας, δηλαδή μια διαδικασία που απαιτεί ακριβή νευρομυϊκό συντονισμό. Είναι η επικοινωνία μέσω της χρήσης προφορικών λέξεων που αποτελούνται από ήχους. ΓΛΩΣΣΑ: Περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με το νόημα των λέξεων, πώς τις συνδυάζουμε και