ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ “ΟΜΙΛΙΑ”, “ΓΛΩΣΣΑ”, “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”, “ΛΟΓΟΣ”

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ “ΟΜΙΛΙΑ”, “ΓΛΩΣΣΑ”, “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”, “ΛΟΓΟΣ”

ΟΜΙΛΙΑ: Το λεκτικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση ενός μηνύματος. Είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού και η εκτέλεση της κινητικής διαδοχής/ακολουθίας, δηλαδή μια διαδικασία που απαιτεί ακριβή νευρομυϊκό συντονισμό. Είναι η επικοινωνία μέσω της χρήσης προφορικών λέξεων που αποτελούνται από ήχους.

ΓΛΩΣΣΑ: Περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με το νόημα των λέξεων, πώς τις συνδυάζουμε και τις χρησιμοποιούμε σε φράσεις και προτάσεις. Είναι ένας κοινωνικά αποδεκτός κώδικας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών. Ο λογοθεραπευτής εξετάζει με ποιο τρόπο το παιδί υποβάλλει αιτήματα, σχολιάζει, ενεργεί, εκφράζεται, κάνει ερωτήσεις για να επικοινωνήσει μέσω της χρήσης χειρονομιών, γραφής, ομιλίας, επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας κλπ.

ΛΟΓΟΣ: Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια εσωτερική διεργασία. Αναφερόμαστε στον όρο έκφραση [δηλαδή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε και συνδέουμε σωστά τις λέξεις], στην κατανόηση [δηλαδή όλα όσα καταλαβαίνουμε], αλλά και στην πραγματολογία [δηλαδή να ξέρουμε τι πρέπει να πούμε, με ποιον τρόπο και πότε να το πούμε].